CANGURU

Opleiding interne coaches

Route2Act begeleidt de invoering van het concept van interne coaches ter vervanging van de klassieke teamleiders. Route2Act selecteert de kandidaten en verzorgt de opleiding.

De klant

CANGURU is een dynamisch en innovatief digitaal consulentenbedrijf dat haar klanten oplossingen biedt op het gebied van Klantenbinding, Analyse en Technologie. CANGURU is de SAP CRM leider in België en de consulenten van CANGURU zijn gespecialiseerd in het bouwen van oplossingen op maat van de klant.

De uitdaging

De managing partners van CANGURU hebben afscheid genomen van de klassieke hiërarchische structuur waarbij teamleiders consulenten aansturen. Deze bijzondere beslissing is gestoeld op het geloof van het management van CANGURU dat mensen volledig in hun kracht komen wanneer ze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen aangaande de inhoud van hun werk, de relatie met hun klant, hun persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie en hun individuele expertiseopbouw. Samengevat: de CANGURU leiding ziet deze werkvorm, die mensen zelf aan het stuur zet binnen hun werkcontext, als de sleutel naar het volledig laten ontplooien van kennis en talent. Dit ontplooien van individueel talent is evenzeer cruciaal voor de ontwikkeling van de organisatie.

De uitdaging

De managing partners van CANGURU hebben afscheid genomen van de klassieke hiërarchische structuur waarbij teamleiders consulenten aansturen. Deze bijzondere beslissing is gestoeld op het geloof van het management van CANGURU dat mensen volledig in hun kracht komen wanneer ze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen aangaande de inhoud van hun werk, de relatie met hun klant, hun persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie en hun individuele expertiseopbouw. Samengevat: de CANGURU leiding ziet deze werkvorm, die mensen zelf aan het stuur zet binnen hun werkcontext, als de sleutel naar het volledig laten ontplooien van kennis en talent. Dit ontplooien van individueel talent is evenzeer cruciaal voor de ontwikkeling van de organisatie.

De vraag

Om de dynamiek van zelfsturing op individueel niveau binnen de organisatie krachtig te implementeren en effectief te laten worden heeft de leiding gekozen voor de introductie van interne coaches. Route2act is gevraagd om in co-creatie een passende opzet te creëren voor de introductie van de rol voor de interne coaches, dit als vervanging van het klassieke managementmodel. Onze opdracht begon met het selecteren van de eerste lichting interne coaches en daarna volgde een maatwerk opleiding tot interne coach. Met het oog op een duurzaam resultaat werd samen met de interne coaches en de leiding een passend kader gebouwd voor deze nieuwe interne rol, inclusief werkbare en passende afspraken met een systematiek voor intervisie en blijvend leren.

Het resultaat

De CANGURU organisatie heeft intussen een ‘vlakke’ organisatie geïnstalleerd zonder managers met een hoge mate van zelfsturing voor haar medewerkers. De interne coaches begeleiden de medewerkers bij hun ontwikkeling en helpen er voor zorgen dat iedereen optimaal kan functioneren en de organisatie blijft leren. De reeds ervaren interne coaches worden actief betrokken bij de opleiding van de nieuwe kandidaten-interne coach. Interne coaching kost tijd en vraag investering in opleiding en ondersteuning, maar de totale opbrengst voor de organisatie in vergelijking met de klassieke werking toont zijn exponentiële waarde. Transparantie en dialoog zijn nog meer dan voordien een belangrijk cultuuronderdeel geworden. CANGURU is daarmee ook een aantrekkelijke werkgever geworden op de arbeidsmarkt.

Het resultaat

De CANGURU organisatie heeft intussen een ‘vlakke’ organisatie geïnstalleerd zonder managers met een hoge mate van zelfsturing voor haar medewerkers. De interne coaches begeleiden de medewerkers bij hun ontwikkeling en helpen er voor zorgen dat iedereen optimaal kan functioneren en de organisatie blijft leren. De reeds ervaren interne coaches worden actief betrokken bij de opleiding van de nieuwe kandidaten-interne coach. Interne coaching kost tijd en vraag investering in opleiding en ondersteuning, maar de totale opbrengst voor de organisatie in vergelijking met de klassieke werking toont zijn exponentiële waarde. Transparantie en dialoog zijn nog meer dan voordien een belangrijk cultuuronderdeel geworden. CANGURU is daarmee ook een aantrekkelijke werkgever geworden op de arbeidsmarkt.

Geïnspireerd door deze case?

Twijfels, vragen? Wissel gerust even van gedachten. Elke duurzame verandering begint met een goed gesprek! Vertel waar uw persoonlijke of interne uitdaging ligt of plan meteen een afspraak in. Op basis daarvan ontwerpen wij een traject op maat van uw organisatie.

Join our professional network