MFC Bethanië

Het veranderen van een maatschappelijke organisatie

De begeleiders van Route2Act helpen instelling voor jeugdzorg om zich te organiseren naar maatschappelijke veranderingen.

De klant

MFC Bethanië staat in voor de kwaliteitsvolle beeldvorming, begeleiding en behandeling van 141 jongeren met gedrags-en emotionele problemen. Als Multi-Functioneel Centrum zitten zij in de opstart van een aantal nieuwe modules en werkvormen in het jeugdhulplandschap. Een ruim pallet van mobiel en ambulant werken, orthopedagogische pleegzorg, residentieel werk.… wordt in stelling gebracht. Maar ook een organisatie in beweging … in de sfeer van ‘zorgen dat’ ipv ‘zorgen voor’… Verder zoeken we een eenvoudig maar krachtig organisatiemodel, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen.

De uitdaging

Mei 2016 neemt het Bestuur en Directiecomité van Bethanië het besluit een beleidscyclus te installeren met als richtsnoer een strategisch plan. Dit om Bethanië klaar te maken veranderende toekomst en een kantelende maatschappelijke vraag m.a.w. het leggen van stevige fundamenten voor de organisatie en het bieden van een houvast voor het maken van keuzes. De vraag van de organisatie: gezamenlijk met alle medewerkers en stakeholders betekenis en taal geven aan hun slogan ‘It taks a whole village to raise a child’.

De uitdaging

Mei 2016 neemt het Bestuur en Directiecomité van Bethanië het besluit een beleidscyclus te installeren met als richtsnoer een strategisch plan. Dit om Bethanië klaar te maken veranderende toekomst en een kantelende maatschappelijke vraag m.a.w. het leggen van stevige fundamenten voor de organisatie en het bieden van een houvast voor het maken van keuzes. De vraag van de organisatie: gezamenlijk met alle medewerkers en stakeholders betekenis en taal geven aan hun slogan ‘It taks a whole village to raise a child’.

De zoektocht

De opdracht van Route2Act was bij dit organisatievraagstuk tweeledig: (1) een sparringpartner voor het vormgeven van de beleidscyclus/strategisch traject en (2) houvast bieden/leiding nemen tijdens 3 mijlpalen in het strategisch traject. Even inzoomen op deze 3 mijlpalen:
– Begeleiding ‘voorbereidende’ denkdagen met directie en beleidsmedewerkers: directie en beleidsmedewerkers gaan met elkaar in gesprek om gezamenlijk ‘mindset’ te creëren voor de focus van hun strategisch traject.
– Summit: aan de hand van het ‘appreciative inquiry’ (waarderend kijken naar het verleden om hier toekomst op verder te bouwen) ging een groep van 100-tal medewerkers en stakeholders met elkaar in dialoog om samen een droombeeld neer te zetten voor toekomst van Bethanië. De dag werd ingeleid door Prof. Dr. Jan Rotmans transitiedeskundige van de Universiteit Rotterdam.
– Strategische Denkdag: tijdens deze dag trachten medewerkers, directie en bestuur het droombeeld van de summit te vertalen naar een stevige houvast van strategische doelstellingen die als richtsnoer dienen voor het vormgeven van de toekomst van de organisatie.

Het resultaat

Fysiek resulteerde het traject in een interne publicatie: ‘Bethanië Strategische Doelstellingen 2017 -2022 Bethanië zeilt scherp aan de wind. In dialoog een nieuwe koers uitzetten’ (klik op de link). Maar daarnaast is de start gemaakt – zoals gezegd in de tweede zin van de ondertitel: In dialoog … – om het beleid voor de organisatie in dialoog te laten vertrekken en de verantwoordelijkheid neer te leggen waar het hoort. In het Jaarverslag 2016 (klik op de link) van Bethanië vind je een overzicht van het strategisch werkjaar, de mijlpalen en reacties van bestuurders, directie, medewerkers en stakeholders.

Het resultaat

Fysiek resulteerde het traject in een interne publicatie: ‘Bethanië Strategische Doelstellingen 2017 -2022 Bethanië zeilt scherp aan de wind. In dialoog een nieuwe koers uitzetten’ (klik op de link). Maar daarnaast is de start gemaakt – zoals gezegd in de tweede zin van de ondertitel: In dialoog … – om het beleid voor de organisatie in dialoog te laten vertrekken en de verantwoordelijkheid neer te leggen waar het hoort. In het Jaarverslag 2016 (klik op de link) van Bethanië vind je een overzicht van het strategisch werkjaar, de mijlpalen en reacties van bestuurders, directie, medewerkers en stakeholders.

Geïnspireerd door deze case?

Twijfels, vragen? Wissel gerust even van gedachten. Elke duurzame verandering begint met een goed gesprek! Vertel waar uw persoonlijke of interne uitdaging ligt of plan meteen een afspraak in. Op basis daarvan ontwerpen wij een traject op maat van uw organisatie.

Join our professional network