Tijdens een veranderingstraject gidsen we u via de meest passende en alerte vorm van organiseren vlot langsheen mogelijke drempels. We werken over de grenzen van profit en non-profit heen en begeleiden zowel jonge startups als grote gevestigde waarden. We doen dat in dialoog, met oog voor potentieel intern talent. En dus perfect op maat van de betrokken teams, medewerkers en leiders.

Uiteraard helpen we u economische waarde te creëren, maar we verliezen de maatschappelijke en menselijke waarde daarbij nooit uit het oog. Daarom benaderen we de organisatie systemisch, vanuit 3 aanvullende perspectieven.

Betekenisgeving & verbinding

Gedeelde betekenis ontstaat vanzelf, maar verschillende referentiekaders leiden tot verschillende invullingen. En daar ligt een basis voor verwarring én rijkdom. In veranderingstrajecten brengen wij de diversiteit aan betekenisgeving tussen mensen terug aan de oppervlakte. We creëren verbinding tussen mensen, in teams en organisaties. Zo ontstaat er na een dynamiek van ontmoeten en samen bouwen een vernieuwde gedeelde betekenisgeving.

Cirkel die de drie route2act pijlers toont

Persoonlijk leiderschap

We vertrekken vanuit de mens, wie u bent vanuit uw kern. We zetten in op waar u met uw talent en met uw authentieke zelf het verschil kan maken. Als leider van een verandertraject. Als leider van uw eigen traject van groei en ontwikkeling.

Strategie & organisatieontwerp

Passend organiseren is de uitdaging achter elk verandertraject. Welke alerte organisatie wil en kan u vormen bij uw (nieuwe) strategie? Vertrekkend van uw visie zetten we samen het doel scherp.
We ontwerpen de juiste interventies en zetten verschillende werkvormen in voor de route met uw team. Vanuit extra variatie in denken en handelen en steeds met het oog op verbinding en eigenaarschap.

Samen bouwen we aan voortschrijdend inzicht zodat de organisatie resultaatgericht verder groeit.

Onze diensten

Systemisch coachen

Een team, een organisatie zijn telkens weer levende systemen die complex en tegelijk boeiend zijn om te ontdekken en te begrijpen. Systemisch coachen betekent dat we alle elementen die een rol spelen en die waarde betekenen actief betrekken in onze dynamiek van samen onderzoeken en construeren. We benoemen, inspireren en begeleiden de ontwikkeling van dit geheel aan elementen.

Leiderschap coaching

We bieden een spiegel aan de leiders van team en organisaties. We creëren de mogelijkheid om afstand te nemen van de operationele werkelijkheid. We kijken samen en voegen onze ideeën en ervaringen toe. Geregeld pittig en volledig verschillend met de gangbare manier van denken. Dit noemen wij variatie toevoegen.

Duurzaam veranderen

Veranderen start met de bewustwording van wat er is en wat we anders willen. Binnen een team nemen we als mensen engagement op wanneer de doelstelling helder is en we ons verbonden voelen met het vooropgestelde objectief. Tijdens onze begeleiding construeren we samen met de klant de route van verandering en installeren we gaandeweg de kennis en kunde bij alle betrokkenen. We geven aandacht aan hefbomen voor continuïteit net als aan meetindicatoren die een kwalitatief en duurzaam proces van verandering ondersteunen.

Organisatie & Talent ontwikkeling

We hebben aandacht voor de heelheid van de mens. Talent is onze natuurlijke rijkdom, we ervaren bruisende energie wanneer we met onze kern in aanraking komen en weten in zetten bij ons werk. Dit geldt voor een team net zoals voor een individu. Dit samen ontdekken maakt sterke teams, gericht op duurzame resultaten voor de organisatie.

Onze partners

Coaching Platform

CoachingPlatform is een intiatief van vijf ervaren coaches.
We zien het als een meerwaarde om samen te werken en onze deskundigheid te bundelen.
We zetten coaching in als een krachtig strategisch middel om mensen en organisaties te ondersteunen in hun proces van voortdurende ontwikkeling.
We mikken op straffe resultaten voor de organisatie en op mensen die deugd hebben van hun werk.

Bij ieder coachingstraject houden we rekening met de eigenheid van het individu en met de specifieke cultuur van de organisatie. Maatwerk is onze standaard.

Onze kerndomeinen:

Persoonlijk leiderschap

Leiding geven

Communicatie

HBM

In de Human Being Management filosofie van myHBMcenter vinden wij gelijkgestemdheid met  ons denken over mensen en hun ontplooiing  in organisaties.

Wanneer passend  in onze  interventies  en uitsluitend wanneer het  een meerwaarde voor onze klant betekent, gebruiken we in onze opdrachten bij klanten de unieke door myHBMcenter  ontwikkelde Analytical Competence Tool.

In samenwerking met de collega’s van myHBMcenter  organiseren we in België in-company en open opleidingen voor klanten die zelf met de HBM filosofie en de ACT meting  aan de slag willen gaan.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

[mc4wp_form id="294"]